Privacy


Het privacybeleid verschaft informatie over hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Vanaf 25 mei 2018 gelden de normen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij nemen je privacy serieus. Hier lees je meer over hoe wordt omgegaan met persoonlijke informatie en cookies.

Website bezoek en digitale gegevens

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch je IP-adres maar niet je e-mailadres. Wij bewaren:

 • je domeinnaam maar niet je e-mailadres
 • je e-mailadres als je berichten plaatst op de site
 • je e-mailadres als je communiceert.
 • alle informatie met betrekking tot de pagina's die je op onze site raadpleegt
 • alle informatie die je vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of siteregistratie)

Persoonlijke gegevens

Door middel van je e-mailadres en wachtwoord kun je op inloggen op je eigen -account. Hier kun je o.a. jouw persoonlijke gegevens inzien en beheren. Wij zorgen voor een zorgvuldige verwerking en beveiliging van je gegevens.

Bestellingen en gegevens verwerking

Wij hebben altijd jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en betalingsgegevens nodig om een bestelling te kunnen verwerken. Tevens hebben wij voor het versturen van producten een bezorgadres, het telefoonnummer en de naam van de eventuele ontvanger nodig om te zorgen dat jouw bestelling netjes aankomt bij de ontvanger. Bij het bestellen van producten verwerken wij dus de volgende gegevens:

 • De naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de besteller.
 • Betalingsgegevens van de bestelling.
 • De naam, adres, woonplaats, telefoonnummer  van de ontvanger.
 • Inloggegevens als je, je aanmeldt.
 • IP-adres.

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering

Wij conformeren aan deze wetgeving en bieden jou de mogelijkheid om jouw gegevens welke wij verwerken altijd in te zien. Voor rectificatie en verwijdering zullen wij altijd in eerste instantie de wettelijke bewaartermijn hanteren voor de cruciale gegevens die nodig zijn voor de Belastingdienst. Na deze bewaartermijn voldoen we graag aan de wens van verwijdering of rectificatie.

Bewaartermijn

Er is een 7 jarige bewaartermijn op jouw bestellingen en gegevens die nodig zijn voor de Belastingdienst. Deze gegevens worden altijd geschoond van de informatie die wij niet nodig hebben dus persoonlijke informatie wordt alleen bewaard zolang als dit nodig is.

Derden

Wij maken gebruik van betalingsverwerkers en hebben wij een aantal softwarepakketten waar onze gegevens intern in verwerkt worden. Alleen deze partijen kunnen toegang krijgen tot de gegevens die zij nodig hebben zodat wij de bestelling voor jou kunnen verzorgen:

De leverancier van de gekozen betalingsmogelijkheid Mollie, IDEAL en creditcardbetalingen. 

ONLINE BETALING

Gegevens met betrekking tot online betalingen worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant door ons bewerkt of opgeslagen. Deze informatie wordt ingevoerd en opgeslagen in het systeem van onze betaalprovider.

Wanneer je via een link op deze website op een andere website terechtkomt, geldt het privacybeleid van die betreffende website. Floriset is niet verantwoordelijk voor de websites van derde partijen.

Gegevens inzien

Wanneer je gegevens wilt inzien of wilt wijzigen kun je contact opnemen:

 • Per mail: info@floriset.nl of per  telefoon:06244235 99

   

  Communicatie

  Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen of telefonisch contact wenst, kun je contact met ons opnemen. Indien je geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken op het hierboven vermelde adres.

  Consumenteninformatie

  Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy statement. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens wij deze gegevens gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden deelname te weigeren.

  Toegang tot gegevens

  Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

  Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

  Disclaimer

  Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy statement, neem dan contact met ons op via het hierboven vermelde adres. Bij onregelmatigheden kun je altijd melding doen bij de Autorireit Persoonsgegevens, wij werken graag mee om de privacy te waarborgen.

 

PERSOONLIJKE INFORMATIE

Bij een eerste bestelling of het creëren van een account vragen wij jou om je voor- en achternaam, adres en e-mailadres in te voeren. Deze gegevens worden gebruikt waarvoor jij ze hebt achtergelaten: het creëren van een account, het verzenden van bestellingen, het informeren over de status van bestellingen en het toezenden van aanvullende informatie. De manier waarop wij jouw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken voldoet aan geldende wet- en regelgeving en heeft uitsluitend als doel jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 
Naast de informatie over jouw, kun je in jouw persoonlijke account een afleveradres invoeren. De manier waarop wij jouw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken voldoet aan geldend recht en heeft als doel jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Het gebruik van jouw persoonlijke informatie kan betrekking hebben op het verzenden van je bestelling, het informeren omtrent de bestelstatus van een specifieke order of het verzenden van informatie.

 

NIEUWSBRIEF

Je kunt jezelf aanmelden voor de digitale nieuwsbrief door middel van het opgeven van jouw e-mailadres. Elke nieuwsbrief die wordt verzonden bevat een afmeldbutton waarmee je jezelf ook weer per direct kunt afmelden.

 

WIJZIGINGEN

Floriset behoudt zich het recht voor deze privacy statement op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen. Door onze website te bezoeken accepteer je automatisch het (gewijzigde) privacybeleid.